Zubní implantát

Jedná se o nejmodernější řešení náhrady jednoho či více chybějících zubů. Jedná o řešení tzv. „napevno“, tedy nahrazený zub je trvale v ústech.

Zubní implantát se zjednodušeně skládá ze dvou částí. Jedna, která je pevně ukotvena pod dásní v kosti (samotný titanový „šroubek“) a druhá tvoří samotnou viditelnou korunkovou část zubu. Obě tyto části jsou pevně spojené.

Správně zavedený zubní implantát se dá jenom velmi těžce rozeznat od vlastního zubu.

V případě ztráty všech zubů je možné nahradit celý chrup pomocí 2 až 8 implantátů.

Můstek

Je varianta vývojově starší než zubní implantát, nicméně v některých případech se jedná stále o nenahraditelnou variantu náhrady chybějícího zubu. Tak jako v případě implantátu se jedná o variantu napevno. Už název můstek víceméně plně vystihuje vlastní význam ošetření. Zuby přiléhající k mezeře tvoří nosné pilíře a samotnou mezeru překlenuje mezičlen. Vše je pak v jednom kuse. U můstku je tedy nutné zasáhnout i okolní zuby, které ovšem musí být v dobrém stavu.

Snímací protézy

Nejméně vhodné ošetření, je ošetření pomocí snímacích náhrad.

Ze snímacích náhrad nabízíme v naší praxi celkové snímací protézy případně celkové snímací protézy kotvené na implantátech. Jediná výhoda, kterou snímací protézy představuje je relativní cenová dostupnost.