Příběh

Rodištěm MUDr. Michal Šikla je Bystřice nad Pernštejnem a Vysočinu má v srdci dodnes. Ještě za středoškolských let ovšem přestoupil na gymnázium do Brna a zde se začala psát nová kapitola jeho života.

V roce 1995 nastoupil na Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kterou v roce 2002 úspěšně ukončil. Poté po dobu čtyř let pracoval jako stomatolog v soukromé privátní praxi MUDr. Jiřího Fialy. Od roku 2006 byl členem týmu privátní stomatologické kliniky MODEC, kde se postupně specializoval na estetickou a mikroskopickou stomatologii.

Za dobu svého profesního růstu absolvoval mnoho tuzemských i zahraničních kurzů a stáží. Je členem společnosti ProMikro – asociace mikroskopické stomatologie.

Od roku 2015 se společně s MDDr. Petrem Cahou podílí na vytvoření nového konceptu prémiové zubní kliniky Šikl & Caha stomatologie s.r.o.

„Jsem tělem i duší sportovec, mám rád Vysočinu a miluji svoji rodinu.“

— MUDr. Michal Šikl

Připraveni mít krásné zuby? Navštivte mě